Gyógyító Hangok

Az egész univerzum különböző színek és formák vibrációja. Az univerzumnak vannak különböző
szintjei, de ezek összekapcsolódnak. A szintek egyike a hangnak felel meg. A hangot minden
korban, minden kultúrában és hagyományban használták gyógyítás céljára, mivel összekapcsol
bennünket a forrással.

Smoenjala újonnan kifejlesztett zeneszerszámokat használ, amelyek a lélek hangjának terében
működnek és így ismét összekapcsolják az embereket az ő isteni eredetükkel.

Mindenkinek megvan a saját személyes hang-tere, amelyet a gyógyító hangok serkentenek, s így
harmonizálnak, elősegítik az ön-gyógyulást, felébresztik a kreativitást és a tudatosságot.

Smoenjala használja ezeket a gyógyító hangokat a kiállításain, koncertjein és csoportos
foglalkozásai során.